Dret d'assistència

Podrà assistir al Plenari del Congrés amb plenitud de drets tota la militància d’Esquerra Republicana al corrent de pagament i que hagi adquirit la plena condició de militant, segons l’article 77 dels Estatuts, en el moment de la convocatòria del Plenari i que s’hagin inscrit prèviament.

La data límit per posar-se al corrent de pagament és el dia 14 de desembre.

Les persones simpatitzants, amigues i qualsevol militant que es posi al corrent de pagament després del 14 de desembre i abans del Congrés podran assistir-hi sense veu ni vot, sempre que l'aforament ho permeti.