Guia en vídeo per a la votació electrònica

Guia en vídeo per a la votació electrònica de la Jornada Electoral del 15 de setembre de 2019, del 28è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana