Sistema de votació electrònica

Els processos d’elecció dels membres de l’Executiva Nacional i de trenta persones conselleres nacionals es faran principalment (exceptuant-ne el vot per correu per a casos justificats) electrònicament, tant telemàticament com en els punts de votació presencial, d’acord amb el que estableix l’article 73 dels Estatuts d’Esquerra Republicana, que determina que hi haurà d’haver un sistema de vot no presencial que garanteixi el secret de vot.

El sistema de vot electrònic s’efectuarà mitjançant una plataforma de votació adaptada específicament. Aquesta plataforma haurà de reunir tots els requisits legals a què obliga el Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Pel que fa a l’encriptació i la seguretat, la plataforma constarà de tallafocs proactius que permeten la vigilància constant dels sistemes i les comunicacions.

Mitjançant sistemes d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard proporcionarà el mitjà per procedir a la votació.

Les persones que formin part del cens electoral rebran un correu electrònic amb un enllaç personal, intransferible, encriptat i d’un sol ús que els permetrà identificar-se a l’hora de votar. Es podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral, en l’horari establert en l’article 8 d’aquest Reglament.

Les persones militants que no disposin d’adreça de correu electrònic, o que pels motius que sigui vulguin efectuar la votació de forma presencial, es podran dirigir als punts de votació presencial habilitats.

El sistema compatibilitzarà simultàniament el vot telemàtic des de qualsevol dispositiu electrònic connectat a Internet, i el vot presencial en els punts de votació presencial, obtenint un únic recompte de vots en una única urna electrònica.