Cens electoral

Forma el cens electoral inicial tota la militància d’Esquerra Republicana que hagi adquirit la plena condició de militant, segons l’article 70 dels Estatuts, el dia de la convocatòria de la jornada electoral.

El cens electoral definitiu estarà format per la militància que compleixi la condició anterior i estigui al corrent de pagament una setmana abans de la celebració de la jornada electoral. La data límit per posar-se al corrent de pagament (amb la liquidació del deute a la Secretaria de Finances i Administració) és el dia 6 de setembre de 2019.

El cens electoral constarà de les següents dades: nom i cognoms, número del document d’identitat, codi postal, número de militància i data d’alta de militància.

Des de la convocatòria del procés i fins al dia 16 de juliol de 2019, les persones militants podran consultar si consten incloses al cens electoral mitjançant els serveis administratius nacionals del partit, personalment, per telèfon (934 536 005) o per correu electrònic a administracio@esquerra.cat. En el cas que es vulgui presentar alguna reclamació contra el cens, es podrà fer fins al dia 16 de juliol davant la Comissió de Garanties, que haurà de resoldre en un termini de dos dies naturals. La reclamació es pot fer mitjançant correu electrònic a l’adreça garanties28cn@esquerra.cat o presentant escrit al Registre de la Seu Nacional.

El cens electoral inicial està format per 9.516 persones militants