Negociació de les esmenes que han obtingut el suport dels congressos

Del 09/12/2019 al 16/12/2019

La Comissió organitzadora del congrés territorial ha de trametre Les esmenes que comptin amb el suport de la majoria simple de la militància present a la reunió, utilitzant el programari informàtic específic desenvolupat per fer-ho, a la Comissió Organitzadora abans del 9 de desembre a les 14 hores. Aquestes esmenes aniran acompanyades d’una còpia de l’acta de la sessió en què consti el resultat de la votació i el nom de la persona encarregada de defensar-la davant les ponències redactores i, eventualment, en el Plenari del Congrés Nacional, amb plena facultat de retirar-la o transaccionar-la en totes dues instàncies. En el cas de malaltia o absència forçosa justificada, la persona militant podrà delegar-ne la defensa.

Les ponències es reuniran amb les persones que presentin les esmenes entre el 9 i el 16 de desembre per negociar la incorporació, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades.

Només les esmenes refusades es debatran en el Plenari del Congrés Nacional.