Data límit per presentar esmenes als documents congressuals

Dimarts, 19 de novembre de 2019 | 14:00h

La militància ha de presentar les esmenes als documents congressuals de forma electrònica, fins al dia 19 de novembre a les 14 hores, identificant-se i tramitant-les mitjançant una plataforma informàtica específica que es posarà a la seva disposició a partir del dia 11 de novembre. Els membres de les ponències redactores dels documents congressuals rebran i tramitaran les esmenes a través d’aquesta mateixa plataforma electrònica. La Comissió Organitzadora serà l’encarregada de vetllar perquè tot el procediment es desenvolupi de forma correcta.