Límit per presentar reclamacions al cens electoral

Dimarts, 16 de juliol de 2019 | 19:00h

Des de la convocatòria del procés i fins al dia 16 de juliol de 2019, les persones militants podran consultar si consten incloses al cens electoral mitjançant els serveis administratius nacionals del partit, personalment, per telèfon (934 536 005) o per correu electrònic a administracio@esquerra.cat. En el cas que es vulgui presentar alguna reclamació contra el cens, es podrà fer fins al dia 16 de juliol davant la Comissió de Garanties, que haurà de resoldre en un termini de dos dies naturals. La reclamació es pot fer mitjançant correu electrònic a l’adreça garanties28cn@esquerra.cat o presentant escrit al Registre de la Seu Nacional.