Campanya electoral per l'elecció de l'Executiva Nacional

Del 31/08/2019 al 14/09/2019

La campanya electoral s’iniciarà el dia 31 d’agost i finalitzarà el dia 14 de setembre de 2019. Durant la jornada electoral no es podran fer actes de campanya electoral. Juntament amb la presentació de les signatures, cada candidatura pot lliurar un original del seu programa. La Comissió Organitzadora trametrà aquest programa a tota la militància per correu electrònic i es publicarà al web www.esquerra.cat/28congresnacional. Les persones militants que ho desitgin podran consultar els documents a la recepció de la Seu Nacional del partit.

Les candidatures proclamades podran utilitzar les seus locals com a locals electorals per organitzar actes de propaganda electoral. En aquest sentit, les presidències dels òrgans territorials hauran de col·laborar amb les candidatures proclamades en l’organització dels actes i fer difusió dels actes entre la militància.

La Comissió de Garanties garantirà, dins del període de campanya electoral, que totes les candidatures gaudeixin d’espais iguals als mitjans de comunicació del partit per exposar el seu programa.