Nomenament de persones interventores

Divendres, 6 de setembre de 2019 | 00:00h

Els representants de les candidatures proclamades en l’elecció de l’Executiva Nacional podran nomenar davant la Comissió Organitzadora una persona interventora representant a la Mesa electoral de vot electrònic i persones interventores en cada punt de votació presencial. Amb tot, només hi podrà haver una persona interventora de cada candidatura per punt de votació presencial. El nomenament es pot fer des de la proclamació de les candidatures fins al dia 6 de setembre de 2019, inclòs.

La Comissió Organitzadora expedirà una credencial per a cada persona interventora, que haurà de dur-la en lloc visible durant la jornada electoral.

Les persones interventores faran tasques de seguiment de la jornada electoral i podran presentar queixes tant en l’acta d’escrutini de la mesa electoral de vot electrònic com en l’acta d’incidències del vot presencial de la mesa electoral del punt de votació presencial, on es faran constar totes les incidències ocorregudes en el transcurs de la jornada electoral.

Les persones interventores acreditades a la mesa electoral de vot electrònic seran les que actuaran com a interventores en l’escrutini del vot per correu, l’escrutini general i el definitiu que es duran a terme d’acord amb els articles 20, 21 i 22 d’aquest Reglament.